baner transprin
Zakład Spedycyjno Przewozowy Transprin Sp. z o.o.

TRANSPORT MATERIAŁÓW

NIEBEZPIECZNYCH

PARTNER POLSKIEGO PRZEMYSŁU
Ul. Mościckiego 2
24-110 Puławy

Kim jesteśmy?


"TRANSPRIN" Sp. z o.o. od ponad 30-tu lat dowozi NH3 do kilkuset instalacji chłodniczych na terenie całego kraju.

Dostarczamy też NH3 do ośrodków naukowych oraz zakładów zużywających amoniak do celów innych niż chłodnicze, np. dla potrzeb obróbki cieplnej, chemicznej i cieplno-chemicznej metalu.

Posiadamy doświadczenie i uprawnienia do przewozu wszelkich towarów niebezpiecznych. W naszej ofercie znajdują się gazy techniczne (w butlach), suchy lód, woda utlenioniona i inne produkty pochodzące z produkcji sąsiadującego z nami zakładu, Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Bez względu na to, czy współpracujemy z małą firmą, czy z dużym zakładem - tak samo ważny jest dla nas każdy Klient, dlatego nagłe zlecenia traktujemy priorytetowo, a także jesteśmy otwarci na rozszerzenie naszej oferty o indywidualne zapotrzebowania naszych Klientów.

Oprócz przewozu towarów niebezpiecznych, oferujemy usługi transportowe na terenie Puław oraz bliższych (i tych dalszych) okolic.

transprin przewozy towraów niebezpiecznych

Od 30 lat zaopatrujemy przemysł w Polsce

Branża spożywcza

Zakłady mleczarskie, mięsne, drobiowe, przetwórnie owocowo-warzywne, sklepy, magazyny żywności

Branża medyczna

SPA, sanatoria, uzdrowiska, ośrodki zdrowia i rehabilitacji, firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, apteki

Branża metalurgiczna

Obróbka cieplna, chemiczna i cieplno-chemiczna metali

Branża chemiczna, rolnicza i hodowlana

transprin przemysl

PRZEWOZY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Dowozimy amoniak pochodzący z produkcji i z największej w kraju (praktycznie jedynej) rozlewni NH3 w butle, tj. z Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w Puławach.

Proponujemy dowóz amoniaku w naszych (lub Waszych) butlach stalowych zwrotnych a' 20 kg NH3 w butli, bezpośrednio pod wskazany przez Was adres.

Jednorazowo możemy dowozić do 90 butli z NH3, a za przewóz mniejszej ilości butli (do 15 szt.) stosujemy niższe stawki przewozowe.

Znaczna część chłodni, szczególnie położonych powyżej 200 km od Puław, od lat zamawia tzw. "dowóz NH3, z postojem". Jest to o połowę droższy, ale jedyny przewóz NH3, z postojem do 8 godz. na opróżnienie butli i z odbiorem butli pustych. Odbiorca unika w ten sposób kłopotu z przechowywaniem butli, oraz drugiego płatnego przewozu butli pustych.

Szczegóły - telefonicznie

Ofertujemy sprzedaż hurtową i detaliczną dwutlenku węgla w formie stałej, znanej pod postacią suchego lodu.

Dysponujemy CO₂ w postaci granulatu 3 i 16mm, tafli 0,8kg-2,8kg oraz kostek 10kg, bezpośrednio od producenta.

COOLANT® wykorzystywany jest do celów chłodniczych, stosowany przy produktach spożywczych szybko psujących się, takich jak produkty mleczarskie, owoce i warzywa, przetwory, ryby i mięso, a także w medycynie i technice, jako środek chłodniczy.

Ze względu na swoje właściwości, suchy lód używany jest również w branży cateringowej do schładzania produktów, w przemyśle jako katalizator lub inhibitor w reakcjach chemicznych, w obróbce technicznej metali i gumy, do czyszczenia delikatnych i trudnodostępnych powierzchni oraz jako efekt specjalny, gdyż ulatniający się suchy lód daje charakterystyczną mgłę.

Minimalna wartość jednorazowego zamówienia to 50kg. Istnieje możliwość przewozu suchego lodu w termopojemnikach klienta, dużych pojemnikach zwrotnych oraz mniejszych (jednorazowych).

Szczegóły - telefonicznie

Dowozimy dwutlenek węgla pochodzący wyłącznie z rozlewni gazów technicznych największego europejskiego producenta czystego CO₂, tj. Grupy Azoty, Zakłady Azotowe "Puławy" SA.

Proponujemy Wam dowóz CO₂ w naszych (lub Waszych) butlach stalowych zwrotnych a' 10 kg CO₂, bezpośrednio pod wskazany przez Was adres.

Szczegóły - telefonicznie

Oferujemy dowóz i sprzedaż wody amoniakalnej, (25 ÷ 28% NH3), produkowanej przez Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Wodę amoniakalną dowozimy w naszych 1000 litrowych pojemnikach ADR, przewożąc na naszym samochodzie maksymalnie do 6-ciu pojemników. Za przewóz do 3-ech pojemników obniżamy o 15% stawki przewozowe. W naszej fakturze za wodę amoniakalną uwzględniamy ciężar ładunku (1 litr roztworu = 0,9 kg) wynikający z odczytów na wadze samochodowej producenta.

U odbiorcy stosujemy grawitacyjny rozładunek roztworu, naszymi wężami o długości do 10 metrów.

Istnieje możliwość zamównienia NH3 w mniejszych (20-30 kg) pojemnikach ADR.

Szczegóły - telefonicznie

Oferujemy:
- wodę utlenioną stabilizowaną, tzw. "techniczną", do różnych zastosowań, o stężeniach:
  • 35% H₂O₂
  • 50% H₂O₂

Z uwagi za zaostrzone niektóre wymagania jakościowe, woda utleniona do stosowania w przemyśle spożywczym jest zdecydowanie droższa od tzw. "technicznej".

W dominującej części realizujemy dowóz H₂O₂ w naszych zwrotnych 1000 litrowych pojemnikach ADR.

Możemy również dowozić dowolny asortyment wody utlenionej w mniejszych, 60-cio lub 30-to litrowych, nowych, lub używanych pojemnikach ADR.

Szczegóły - telefonicznie

Oferujemy dowóz wody demineralizowanej w zwrotnych pojemnikach 1000l

Szczegóły - telefonicznie


Potrzebujesz czegoś innego?

Jesteśmy otwarci na rozszerzenie naszej oferty o nowe produkty (pochodzące z oferty ZAP Puławy i nie tylko). Zapraszamy do kontaktu! 609481614

trasa dojazdu do transprin

Jak do nas trafić?

TRANSPRIN Sp z o.o. PUŁAWY Przewozy Towarów Niebezpiecznych 24-110 Puławy, ul. Mościckiego 2
"TRANSPRIN" Sp. z o.o. jest w pełni polską prywatną spółką kapitałową, która w filii w Górze Puławskiej, w obiekcie spółki przy ul. Długiej 34, prowadzi archiwum usługowe. Archiwum to specjalizuje się szczególnie w przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej likwidowanych jednostek gospodarczych.

Poznaj naszą drugą działalność. Przejdź do filii >> ARCHIWUM