baner archiwum

ARCHIWUM

Usługowe

W GÓRZE PUŁAWSKIEJ

Filia Transprinu

Liderzy w archiwizacji dokumentacji osobowo-płacowej likwidowanych jednostek

Ul. Długa 34
24-100 Góra Puławska

Pobierz wniosek - zamówienie

*Pobranie wniosku jest równoznaczne z akceptacją polityki RODO (dostępnej poniżej)


Archiwum Usługowe w Górze Puławskiej specjalizuje się w przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej likwidowanych jednostek gospodarczych.

Jesteś zainteresowany odszukaniem swoich danych w naszym archiwum?

Poniżej zamieszczamy nasz druk "wniosek - zamówienie" do pobrania i wypełnienia przez osoby fizyczne poszukujące danych z dokumentacji osobowo - płacowej.

Pobierz: wniosek zamowienie

Jak uzyskać dokumenty wymagane do ustalenia świadczeń?

 • Wypełnij czytelnie wniosek
 • Podpisz go i wyślij na adres wskazany we wniosku
 • Czas realizacji zamówienia to 30 dni, w szczególnych przypadkach do 45 dni.
 • Opłać fakturę. We wniosku możesz podać adres e-mail, aby dostać ją w wersji elektronicznej.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty dokumenty zostaną przygotowane i wysłane na adres podany we wniosku.
archiwum usługowe, przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej likwidowanych jednostek gospodarczych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Spedycyjno – Przewozowy TRANSPRIN sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Mościckiego 2 , zwany dalej Administratorem. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail zarzad@transprin.pl lub telefonicznie 609 481 613
 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt : rodo@transprin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej – podstawą  prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych  - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679 (uzasadnionym interesem jest w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, obsługa żądań na pytania),
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora Danych oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi Administratorowi odpowiedź na pytanie lub ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Oferta Archiwum Usługowego


WSTĘPNA OFERTA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I INNEJ

Jesteśmy podmiotem prowadzącym działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej. Wojewoda Lubelski udzielił nam 30 września 2003r. zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Marszałek Województwa Lubelskiego, w dniu 27.09.2006r., wpisał nas do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, pod numerem 2 w tym rejestrze. Nasz nr KRS to 55064, NIP: 716-000-47-66.

Powyższe wpisy oznaczają, że spełniamy wymogi odpowiedniej bazy organizacyjno – technicznej, a więc porządkowania, składowania, przechowywania, zabezpieczenia i obsługi powierzonej nam dokumentacji.

Umowa z archiwum potrzebna jest likwidatorowi do wskazania miejsca przechowywania dokumentacji pracowniczej, co wymagane jest przez sąd w postępowaniu likwidacyjnym, przed uzyskaniem wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wystawienie i opłacenie faktury stanowi potwierdzenie realizacji umowy. Usługi archiwów objęte są obecnie pełną stawką podatku VAT.

Likwidatorowi udzielamy telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną wszelkich wyjaśnień, łącznie z przesłaniem wzoru proponowanej umowy. Nie stawiamy żadnych wymagań w zakresie przygotowania dokumentacji. Dokumentację odbieramy własnym transportem, porządkujemy ją na miejscu u siebie, sporządzając spisy zdawczo – odbiorcze. Minimalna cena umowna netto, możliwa do ustalenia telefonicznie, to na ogół 2 ÷ 3 tys. zł za całość naszej kompleksowej usługi. Natomiast przy większej ilości dokumentacji, szczególnie pracowniczej, wskazany jest bezpłatny przyjazd naszego przedstawiciela na wizję lokalną, celem zapoznania się ze stanem dokumentacji, ilością akt w poszczególnych kategoriach, ustalenia szczegółów usługi i terminów przejęcia akt, oraz przedstawienia oferty cenowej i wynegocjowania kwoty umownej. Przed takim przyjazdem prosimy o podanie nam nr KRS, NIP i tel. kontaktowego, co ułatwi nam określenie danych adresowych. Sugerujemy zawarcie umowy i przekazanie dokumentacji pracowniczej do przechowawcy na jak najwcześniejszym etapie procesu likwidacyjnego (m.in. celem odzyskania VAT z U.S.), natomiast końcówkę dokumentacji, w ramach zawartej umowy, odbieramy już po wykreśleniu firmy z KRS. Na etapie zawierania umowy oczekujemy propozycji cenowych również z Waszej strony.

Byli pracownicy zlikwidowanych zakładów (miejscowi również) w ponad 99 % przypadków korzystają z naszych usług w drodze korespondencyjnej. Wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, stanowiące odpowiednik Rp-7.

Archiwa wpisane na listy przechowawców mają obowiązek powiadamiać Z.U.S. i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, od kogo przejęły akta pracownicze. Stąd wpisując w internecie hasło: miejsca przechowywania dokumentacji, na stronie N.D.A.P. najłatwiej wyszukać osobom fizycznym adres przechowawcy ich akt pracowniczych, wpisując miejscowość i nawet tylko część nazwy zlikwidowanej firmy. Wpisując TRANSPRIN na tej stronie, wyświetli się lista zakładów, których dokumentację pracowniczą przechowuje nasze Archiwum Usługowe.

Adresy przechowawców można też znaleźć na: www.zus.pl

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (po zmianach wprowadzonych ustawami z dnia 18.12.2002 r. - Dz.U.Nr 241 poz. 2074 i z dnia 02.03.2007 r. – Dz.U.Nr 64 poz. 426) stanowi:

„Art.51u.1. W przypadku postawienia pracodawcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości pracodawca wskazuje podmiot prowadzący działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji, któremu zostanie ona przekazana do dalszego przechowywania, zapewniając na ten cel środki finansowe na czas, jaki pozostał do końca 50–letniego okresu przechowywania dokumentacji liczonego:

1) od dnia zakończenia pracy u danego pracodawcy – dla dokumentacji osobowej;
2) od dnia wytworzenia – dla dokumentacji płacowej.”

Wykaz zasobów


Archiwum Usługowe w Górze Puławskiej przechowuje dokumentację osobową i płacową m.in. od:
Adres Kod pocztowy
Daily Fresh Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Zgoda 3 00-018 Warszawa
* Italiana Arredamenti Poland Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Zgoda 3/ IIIp. 00-018 Warszawa
® Euro TV Poland Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Zgoda 3/IIp., (bez osobowych) 00-018 Warszawa
Trivellato Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Zgoda 3/II p., 00-018 Warszawa
Fondazioni Speciali S.A., Oddział w Polsce, ul. Zgoda 3/II p., 00-018 Warszawa
Fiera Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Zgoda 3/II p., (bez osobowych) 00-018 Warszawa
* Amaris Technologies GmbH Sp. z o.o., Oddz. w Pol. w likw, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa
Polim Sp. z o.o. w likwidacji, Pl. Powstańców Warszawy 2A, (bez osob.) 00-030 Warszawa
On Channel Limited Sp. z o.o., Oddz. w Polsce, ul.Powstańców Warszawy 2A 00-030 Warszawa
* Metal Inox Poland Sp. z o.o. w likwidacji, Pl. Powstańców Warszawy 2A, 00-030 Warszawa
Sanges & Associati Polonia Sp. z o.o. ul. pl. Powstańców Warszawy 2a, 00-030 Warszawa
ECOGEST S.A. Oddział w Polsce, ul. Pl. Powstańców Warszawy 2A 00-030 Warszawa
Fundacja „Książka Naukowo – Techniczna” w likw., ul. Mazowiecka 2/4, 00-048 Warszawa
® AST-Polska Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w up., ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
RKW Rhode Kellermann Wawrowsky Pol. Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
MS Development Sp. z o.o. w up.likw., Pl. Piłsudskiego 1, (bez osob.) 00-076 Warszawa
KBTO Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
® Car For Company Sp. z o.o. w up.likw., ul. Królewska 27, 00-080 Warszawa
Spółdzielnia Pracy Usług Metalowych w likwidacji, ul. Próżna 8a, 00-107 Warszawa
AE & E Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Zielonki 37 C, 00-108 Warszawa
* Future City Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53/XXIIIp., 00-113 Warszawa
Ratiocinum Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Emilii Plater 53/XXII p. 00-113 Warszawa
WLI Poland VI Sp. z o.o. w upadłości likw., ul. Emilii Plater 53/Xp., 00-113 Warszawa
® Akashia Events Sp. z o.o. w up. likw., ul. Złota 59/23, 00-120 Warszawa
Dexia Kommunalkredit Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
Chemtrans Corporation Sp. z o.o. w likw., ul. Pańska 3/6, 00-124 Warszawa
® Tiimari Polska Sp. z o.o. w up. likw., ul. Nalewki 8/62, 00-158 Warszawa
® CET Poland Sp. z o.o. w likwidacji, Al. Jana Pawła II 80/c13, 00-175 Warszawa
DNB NORD F.S. Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
Zakł. Prod. Marmurów „PROMAR” Sp. z o.o. w likw., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Agencja Varsovia – Tours Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wałowa 4, 00-211 Warszawa
* VIP Secret Service Group Sp. z o.o., ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
Preser Facility Management Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
Linx Data Center Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa
Aliant S.A. w upadłości, ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa
Sp-nia Budowy Domów Jednorodzinnych Eko-Osada w likw., ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa
Paco Sp. z o.o. w upadłości, ul. Smolna 15 lok. 9, 00-375 Warszawa
DM Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Solec 81B lok.A-51, (nie ma) 00-382 Warszawa
KP Services Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Solec 81B/A-51, 00-382 Warszawa
# C II Group Polska Sp. z o.o., Al. Ujazdowskie 13, Warszawa
# Kolaja & Partners Sp. z o.o., ul. Mysia 5, Warszawa
® Call Connect Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa
Fort Dearborn "w likwidacji" Sp. z o.o., ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa
Millennium Communications S.A., ul. Nowogrodzka 31/420, 00-511 Warszawa
Polishmedic S.A. w up. likw., ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa
„Compress Polska” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Kruczkowskiego 8, 00-519 Warszawa
® NET Sp. z o.o. w up. likw., ul. Krucza 16 lok.22, 00-526 Warszawa
* Footprint Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
* Belgravia Polska Sp. z o.o., ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
* ICOTEKNE POLSKA Sp. z o.o. w likw. ul. Al. Wyzwolenia 10 lok. 171, 00-570 Warszawa
® Kabaty Estates Sp. z o.o. w upadł., Al. Szucha 6, 00-582 Warszawa
PDMS Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
# Rece Jota Poland Sp. z o.o., ul. Waszyngtona 146, 04-078 Warszawa
AdVini Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
# Jeanjean Polska Sp. z o.o., ul. Tamka 2, 00-349 Warszawa
MMPR – Promotion Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Carofarm Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Chałubińskiego 8, (bez os.) 00-613 Warszawa
* CT Creative Team S.A. w likwidacji, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
„LUNA” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Marszałkowska 28, 00-639 Warszawa
„MSC.Software” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Nowowiejska 21/25 p.218, 00-665 Warszawa
Adsenzia Sp. z o.o. w likwidacji, ul. E.Plater 10 lok.48, 00-669 Warszawa
* Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa
Transdar Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa
# Elwab Sp. z o.o., ul. Biała 3, 00-895 Warszawa
Multicontact Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. w likw., ul. Idzikowskiego 2A, 00-710 Warszawa
* Vision Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Czertniakowska 71/103, 00-715 Warszawa
Rodan Telecom Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Czerniakowska 71, 00-718 Warszawa
// MCSI Ltd. Sp. z o.o. w upadłości likwidac., ul. Cybulskiego 3, (cofnięto up.) 00-725 Warszawa
PW51 Sp. z o.o. w upadłości likw., ul. Bobrowiecka 1A/133, (bez osob.) 00-728 Warszawa
® PBR Consulting Group Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Konduktorska 4/32, 00-775 Warszawa
® Niro Bros Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Konduktorska 4/32, 00-775 Warszawa
® Niro Finance Sp. z o.o. w likw., ul. Konduktorska 4/32, (bez osobowych) 00-775 Warszawa
® Sontax Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Konduktorska 4/31, 00-775 Warszawa
* Europejski Instytut „Socrates Scola” Sp. z o.o. w likw., ul. Chmielna 104/2, 00-801 Warszawa
Mineral Care Poland Sp. z o.o. w likw., Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa
Mostostal – Technika Sp. z o.o. w likwidacji, Al. Jerozolimskie 56 C, 00-803 Warszawa
# MT Management Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
# Tytan Investment Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
Migrant Service Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Bagatela 12 lok. 502 00-585 Warszawa
# Residential Project II Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa
# Telestro Investment Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3 (bez osob) 02-019 Warszawa
® Munich Re Polska Services Sp. z o.o. w likw, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
Positec Poland Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa
® Casaque Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa
Loxam Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa
Pharro Poland Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa
Sifunis Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa
Sem Bau Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa
* Sicpa Security Solutions Poland Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa
® Wydawnictwa Normalizacyjne „Alfa-Wero” Sp. z o.o. w upadłości, ul.Sienna 63, 00-820 Warszawa
EWIND, ul. Sienna 73, (nie przywiezione) 00-833 Warszawa
Media M Sp. z o.o. w upadłości, ul. Łucka 15 lok.210, 00-842 Warszawa
Integralo Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
® Dom Construction Sp. z o.o. w up.lik., ul. Pereca 2/908, (bez os,pł) 00-849 Warszawa
A.Izban i P.Kopacz Sp. j. w upadłości likw., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
Capital properties Sp z o.o. w likwidacji, ul. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
FILLOMATIC GLOBAL I.P. Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
Sitech Polska Sp. z o.o. w likwidacji, Al. Solidarności 155/13, 00-877 Warszawa
L&L Products Europe Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Ogrodowa 7, (nie przyw) 00-893 Warszawa
Phytomedica Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Królowej Marysieńki 9 lok 2, 00-954 Warszawa
„Z I D” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Duchnicka 3, 00-967 Warszawa
TK Trade Sp. z o.o. w upadłości likw., ul. Żytnia 13/37, 01-014 Warszawa
CTC Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Ostrobramska 101, 01-041 Warszawa
CTC Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Ostrobramska 101, 01-041 Warszawa
Bit Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Ostrobramska 101, 01-041 Warszawa
„Svoboda Polska” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Burakowska 5/7, 01‑066 Warszawa
P.H.U. "WOLMOT" S. A. w likwidacji, ul. Wolska 60, 01-134 Warszawa
Spółdzielnia Pracy Nakładczej w likwidacji, ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa
Spółdzielnia Pracy Usług Socjalnych i Turystycznych „Socjal”, ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa
Spółdzielnia Pracy Usług Technicznych i Budowlanych, ul. Ostroroga 10, 01-163 Warszawa
# WSS Społem w Warszaw, Zakł. Remontowo-Budowlany, ul.Lubelska 15/17, 03-802 Warszawa
* Aggmore Poland 1 Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Przyokopowa 33, (bez osob) 01-208 Warszawa
Maestria Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa
„STEMRO SYSTEM” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Fortuny 6b, 01-339 Warszawa
„CLIF SERVICE” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Połczyńska 31, 01-377 Warszawa
„Cemada – Rent a Car” Sp. z o. o. w likwidacji, ul. Połczyńska 31, 01-377 Warszawa
Marguz Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Łacińska 2/23 01-451 Warszawa
* „VIDEODERKS”, ul. Obrońców Tobruku 19/229, 01-494 Warszawa
„Monobrand” Sp. z o.o. w likwidacji, Plac Inwalidów 3/5, 01-514 Warszawa
Nordic Innovation Group Sp. z o.o. w lik, ul.Gen.Zajączka 11A lok.8, (b.o.) 01-518 Warszawa
Realty 5 Management Sp. z o.o. w up.likw., Al. Wojska Polskiego 9, (bez osob) 01-524 Warszawa
KEMA Warsaw Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Pogonowskiego 30/2, 01-564 Warszawa
#MEMRB Warsaw, Warszawa
* Kancelaria Adwokacka – Hanna Kordasiewicz, ul. Pogonowskiego 30, 01-564 Warszawa
* Sequence Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Mickiewicza 37/58, 01-626 Warszawa
* Ekoland Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Gwiaździsta 27/133, 01-651 Warszawa
„Erste Finance” (Warsaw) Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Potocka 14, 01-662 Warszawa
Cowik Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Hajoty 57/1, (nie ma jeszcze) 01-821 Warszawa
* A and M Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Broniewskiego 97/11, 01-876 Warszawa
Centrum Diagnostyki Obrazowej Sp. z o.o. w likw., ul. Broniewskiego 89, 01-876 Warszawa
Centrum Edukacji Medycz. „CEMED” Sp. z o.o. w likw., ul. Broniewskiego 89, 01-876 Warszawa
Arvena Pharma Sp. z o.o. w upadłości, ul. Renesansowa 7 B, 01-905 Warszawa
Biuro Ochrony „Pogoń” Mateusz Jaszczuk w up. likw., ul. Szekspira 4/192, 01-913 Warszawa
// Sovtransavto Polska Sp. z o.o. w upadłości, ul. Nocznickiego 33/321 (zwrócone), 01-918 Wa-wa
Epi – Lab Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Pomp4eko Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wólczyńska 321 01-919 Warszawa
CYBORG Krzysztof Borkowski w upadłości, ul. Pabla Nerudy 3 m.69, 01-926 Warszawa
PPHU RAX Sp. z o.o. w upadłości likw., ul. Przy Agorze 17/80, 01-960 Warszawa
® Abacus Capital Poland Sp. z o.o. w likwidacji, Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa
Unitra – Unipro Sp. z o.o. w likwidacji, Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa
AW Development 3 Sp. z o.o. w likwidacji, Al. Jerozolimskie 81, (bez os) 02-001 Warszawa
* Stampfli Polska Sp. z o.o. w likwidacji, Al. Jerozolimskie 99/31, 02-001 Warszawa
* Jakpol Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Lindleya 14A/2, 02-013 Warszawa
Nowoczesne Technologie Informatyczne S.A. w up.likw., ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
# PC-ARK International Sp. z o.o.
# Polspark Sp. z o.o.,
# Ster – Projekt Technologie C4I Sp. z o.o.,
# Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp. z o.o.,
# NTI MBO S.A.
Dell (Quest) Software Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
* Air Tours Poland Sp. z o.o. w likw., ul. Krzywickiego 34/301, 02-078 Warszawa
PTS Olympic Travel Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
# Polish Olympic Travel Bureau Sp. z o.o.,
Polex International Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Żwirki i Wigury 32, 02-092 Warszawa
® Polex Auto Parts Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Żwirki i Wigury 32, 02-092 Warszawa
Scanbots Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16 B, 02-092 Warszawa
OSE POLSKA Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Żwirki i Wigóry 16 B, 02-092 Warszawa
* Supermarkety Kangurek–Hale Banacha Sp.z o.o. w up.likw., ul. Grójecka 95, 02-101 Warszawa
„Fepsa Sp. z o.o.” w upadłości, ul. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa
„KOFRAPLEX” Sp. z o.o. w likwidacji, al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
Euroserum Sp. z o.o. w likwidacji, al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
® Slamm Bergeroux Polska Sp. z o.o. w likwidacji, al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
Terabud Sp. z o.o. w likw., al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
Quo Vadis Polonia Sp. z o.o. w likwidacji, al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
Beaumanoir Poland Sp. z o.o. w likwidacji, al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
AMG BIS Sp. z o.o. w likwidacji, al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
PQG Partners Sp. z o.o., Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
PQG Service Sp. z o.o. w likwidacji, Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
# Podłogi Komfort Sp. z o.o. w Warszawie,
Cesped Poland Logistic Sp. z o.o. w likwidacji, ul. 17 Stycznia 52, 02-146 Warszawa
AMC Alfa Metalcraft Corporation Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Słowicza 8, 02-170 Warszawa
Eko WTE Sp. z o.o. Sp. k-a, ul. Opaczewska 67/7, (bez akt osobowych) 02-201 Warszawa
Cobrabid – PWD Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Grójecka 19/25 lok.5, 02-211 Warszawa
® INTERBUS Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Łopuszańska 47, 02-232 Warszawa
ZPH „Plonex” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Łopuszańska 49/53, 02-232 Warszawa
* Paroli Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” w upadłości, Al. Jerozolimskie 151, 02-326 Warszawa
® LTP Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Usypiskowa 1, 02-386 Warszawa
ICD Comp Consulting Sp. z o.o. w likwidacji, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa
PHP Pronum Sp. z o.o. w likwidacji, Pl. Czerwca 1976r. Nr 2/218, 02-495 Warszawa
* Frigopol Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Michała Spiska 32, 02-495 Warszawa
® „VIP Secret” Sp. z o.o., ul. Puławska 12, 02-512 Warszawa
AWOMIS – BUDOWNICTWO Sp. z o.o. w upadłości, ul. Starościńska 10/12 m.1, 02–516 Warszawa
„LIGHT” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Rejtana7/9 lok.2, 02-516 Warszawa
® Agpol Promocja Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Puławska 12 A, 02-566 Warszawa
BAŁKANKAR POLSKA Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Puławska 12 A/4, 02-566 Warszawa
Simop PL Sp. z o.o. w likwidacji, Al. Niepodległości 106, 02-585 Warszawa
Petit Bateau Polska Sp. z o.o. w likwidacji, Al. Niepodległości 106, 02-585 Warszawa
Tandem Polska Sp. z o.o. w likwidacji, Al. Niepodległości 106, 02-585 Warszawa
G.F.L.B. Sp. z o.o. w likwidacji, Al. Niepodległości 106, 02-585 Warszawa
* In Pole Sp. z o.o. w likwidacji, Al. Niepodległości 106, 02-585 Warszawa
SILOFARMER POLSKA Sp. z o.o. Al. Niepodległości 106, 02-585 Warszawa
„BUDMAX-MONTAŻ” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Batorego 27 lok.29, 02-591 Warszawa
PKBL S.A. w upadłosci, ul. Batorego 27 lok.29, 02-591 Warszawa
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DZIESIĄTKA”, ul. Batorego 27/29, 02-591 Warszawa
Agro-Eco-Gasolin S.A. w upadłości, ul. Batorego 27/29, 02-591 Warszawa
® Promedia Lublin Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Goszczyńskiego 9/2, 02-610 Warszawa
® Promedia Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Goszczyńskiego 9/2, 02-610 Warszawa
* Polmarck Warenvert. Sp. z o.o. Przedstaw. w Polsce w likw., ul. Goszczyńskiego 9/2 02-610 Warszawa
Korporacja Leasingowa „KL” Sp. z o.o. w up.likw., ul. Świeradowska 47, 02-622 Warszawa
„GLOBAL REFUND POLAND” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Świeradowska 44b, 02-662 Warszawa
AC Prim Sp. z o.o. w up.likw. , ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
Multishop Development Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
„Polskie Konsorcjum Tytoniowe” S.A. w upadłości, ul. Konstruktorska 10, 02-673 Warszawa
* Spółdzielnia Handlowo-Usługowa „S.Ch.” w upadłości, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
Medycyna – Praca Sp. z o.o. w upadłości, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
ARP FLY S.A. w up. likw., ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
Studio Moderna Fashion Group Sp. z o.o. ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
Mur-Beton Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Suwak 4 lok.13 02-676 Warszawa
* Lux Med Łódź Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa
Elba 1 Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa
AMETHYST INVESTMENTS Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Postępu 15 c, 02-676 Warszawa
23 RS Qanti Sp. z o.o. w likwidacji, ul. postępu 15c, 02-676 Warszawa
NOVELL POLSKA Sp. z o.o. w likw. ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa
DNB INVESTMENT POLSKA Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa
* Huecity Sp. z o.o. w likw., ul. Modzelewskiego 23 lok.466, 02-679 Warszawa
IS Property Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Orzycka 27, 02-695 Warszawa
Paulig Coffee Poland Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa
® NetBud Sp. z o.o. w upadłości likw., ul. Nowy Służewiec 1, 02-699 Warszawa
* TBT Budownictwo Sp. z o.o. w up. likw., ul. Kłobucka 8, 02-699 Warszawa
* Biała Airport Sp. z o.o. w up. likw., ul. Dominikańska 9, 02-738 Warszawa
# Cargo Hub Warszawa-Biała Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 2, 00-719 Warszawa
Kevin Int Sp. z o.o. w upadłości, ul. Dominikańska 17, 02-738 Warszawa
Service Medica Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
* ABC Inwestycje Sp. z o.o. w up. likw., ul. Czarnomorska 13 lok.26, 02-758 Warszawa
Linux New Media Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa
Vestigator Consulting Sp. z o.o. w likw, ul. Cypryjska 2 G 02-761 Warszawa
® Tecnosall Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Dereniowa 6, 02-776 Warszawa
Pimkie Mode Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Rtm. Pileckiego 67, 02-781 Warszawa
Auriege Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Rtm. W. Pileckiego 67/p 02-781 Warszawa
* Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dunikowskiego” w likwidacji, ul. Stokłosy 7/2, 02‑787 Warszawa
Harve' Benard Poland (p. zagr.) Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sota - Sokoła 1 lok.4, 02-790 Warszawa
POLISH TRAWEL CENTER Sp. z o.o. w likwidacji, ul. F.M. Lanciego 14/14, 02-792 Warszawa
EDU Sp. z o.o. w likwidacji, ul. KEN 36/112B, (bez osob, pł), 02-797 Warszawa
* Leipurin Poland Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa
Euro Group Holding Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Puzonistów 9, 02-876 Warszawa
OX2 Wind Poland Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa
Greenfield Wind Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa
Nidat Investment Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wiertnicza 165, (bez osobowych) 02-952 Warszawa
Nida Investment Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wiertnicza 165, (bez osobowych) 02-952 Warszawa
Norway Sport Poland Sp. z o.o. w likwidacji, (bez osobowych) 02-952 Warszawa
Polska Grupa Dostawców Preparatów OTC Sp. z o.o. w l., ul. Królowej Marysieńki 9/2, 02-954 Warszawa
* RSP „Powsinek” w likwidacji, ul. Europejska 40, 02-964 Warszawa
* B – Line Sp. z o.o., ul. Europejska 40, (istnieją) 02-964 Warszawa
Kupiec Warszawski Sp. z o.o. w up.likw., ul. Marywilska 44 lok.4C, 03-042 Warszawa
Warszawa Building Enterprises Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Świderska 35, 03-182 Warszawa
Damitrans Sp. z o.o. w up. likw., ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa
Unibind Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa
Millenium Bug Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Skarbka z Gór 67A/24, 03-287 Warszawa
P.H.U. „MOTOPOL” Sp.z o.o. w upadłości, ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa
MTAX Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
Międzyzakładowa Sp-nia Mieszk „Nauka” w likw., ul. Wileńska 13, 03-409 Warszawa
PGK „Pland” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
* Tibco Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
# 2IT Telecom Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Ratuszowa 11/B3 03-450 Warszawa
RTJ Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Spójni 14a/1 (przekazała firmy:) 03-604 Warszawa
Energopol – Petroleum Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Krynoliny 5, 03-644 Warszawa
Energopol – Oil Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Krynoliny 5, 03-644 Warszawa
→PZO Mikroskopy i Wyroby Opt. Sp.zo.o. w lik, ul. Kamionkowska 19 lok.U7, 03-805 Warszawa
Eko – Energetyka Sp., ul. Meksykańska 6/10 (nie ma) 03-948 Warszawa
Eko – En Żary Sp. (nie ma) 03-948 Warszawa
Eko – En Drożków Sp., ul. Meksykańska 6/10 (nie ma) 03-948 Warszawa
Terra-Lamm Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Rapperswilska 6, 03-956 Warszawa
Edipol Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Gen. R.Abrahama 5/73, 03-982 Warszawa
Bit Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
* CTC Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
* CTC Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Skórzanego w likwidacji, ul. Witolińska 43, 04-185 Warszawa
Team Technics Engineering Architecture Marketing East Europe Sp. z o.o. w l. ul. Biskupia 4, 04-216 Warszawa
Forfarm Bulgaria Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Chełmżyńska 219, (bez os.) 04-458 Warszawa
* Polfa S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Marii Konopnickiej 6, 04-491 Warszawa
GOLDMANN Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Płowiecka 1, 04-501 Warszawa
GRATENAU CH.P. Sp. z o.o. ul. Płowiecka 1, 04-501 Warszawa
* Sp-nia Bud-Mieszk. „Harcerz” w likw, ul. 11-go Listopada 219A, (bez os,pł) 05-070 Sulejówek
„GIBAM Polska” Sp. z o.o. w likwidacji, Wielgolas Brzeziński 12, 05-074 Halinów
* Holma Sp. z o.o. w up.likw., ul. Mizikowskiego 3, 05-082 Stare Babice
Koxka Poland Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Pocztowa 1, 05-082 Stare Babice
Koxka Technologies Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Pocztowa 1, 05-082 Stare Babice
EMTEC CONSUMER MEDIA CCE Sp. z o.o. w upadłości, Al. Krakowska 38, 05‑090 Raszyn
Amsy – Fashion Sp. z o.o. w up.likw., Al. Krakowska 20A, 05-090 Raszyn
Kadis Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Niegodzisza 11, Kiełpin, 05-092 Łomianki
Sp-nia Domów Jednorodz. „Trylogia” w likwidacji, Wołodyjowskiego 14, 05-092 Łomianki
Sentes-Bir A.S. S.A. Oddz. w Polsce w likwidacji, ul. Witosa 20, 05-092 Dziekanów Pol.
Zakł. Prod. Opakow. MAX-BOX Sp. z o.o. w up. likw., Okunin 31, 05-100 Nowy Dwór Mazow.
Trans – Cargo Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Towarowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazow.
Newbud Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Modlińska 225d, 05-110 Jabłonna
® Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa” w likw. ul. 1-go Maja 48, 05-200 Wołomin
Stolarka Wołomin S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Geodetów 2, 05-200 Wołomin
PPH „Vispol-2” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wrzosowa 17, 05-220 Zielonka
* Sp-nia Robót Budowlano-Drogowych w likwidacji, ul. Zaściankowa 1, 05-240 Tłuszcz
* „AB” Andrzej Bielecki w upadłości, ul. Turystyczna 2, 05-270 Marki
Rolnicza Sp-nia Produkcyjna „Rzakta” w likwidacji, Rzakta, 05-408 Glinianka
„AVA POLAND” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Julianowska 65a, 05-500 Piaseczno
Shelduck Sp.zo.o. sp.k. w likwidacji, ul. Traugutta 12, 05-510 Konstancin-Jez.
Contim Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Bielawska 63, 05-520 Konstancin-Jez.
Almedica Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Czereśniowa 28, 05-520 Konstancin-Jez.
Zakład Przetwórstwa Spożywczego w Głuchowie, 05-600 Grójec
S.M. „Nasz Dom”, ul. Kobylińska 20, 05-600 Grójec
PPU „Agromel” Sp. z o.o., 05-600 Grójec
* Spółdzielnia Rzemieślnicza WARKA w likwidacji, ul. Franciszkańska 2, 05-660 Warka
Laboratorium Dialab Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Letniskowa 1, 05-807 Owczarnia
Sequence Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Dębowa 12, (patrz: Warszawa) 05-815 Michałowice
„SALON–MEBEL 2000” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sienkiewicza 75, 05-820 Piastów
SKR Grodzisk Maz. zs. Izdebno Kościelne w lik., ul. Szafirowa 5, Izdebno K., 05-825 Grodzisk Maz.
Henryków Sp. z o.o. w likwidacji, Chrzanów Mały 47 05-825 Grodzisk Maz.
// Reform Company Sp. z o.o. w upadłości likw., ul. Paprociowa 28, (zwrócone) 05-825 Opypy
Jasped Sp. j. J.Izdebski, S.Rudziński w up. likw., Al. Marylskiego 96/7, 05-825 Książenice
S.B.D.J.”Pszczółka” w likwidacji, ul. Pedagogiczna 28, 05-840 Brwinów
Polmycel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazow.
„MCTI Polska”Sp. z o.o. w likwidacji, Pass 20 F, 05-870 Błonie
® Mitsubishi Corporation LT Europe GMBH Sp. z o.o., Oddz. Polska w likw., Pass 20F, 05-870 Błonie
# Oddział Budowlano-Montażowy, ul. Mickiewicza 45/51, 06-100 Pułtusk
® Max – Service Sp. z o.o. w likwidacji, Szczuki 20 A, 06-211 Płoniawy
Centrum Obsługi Technicznej Ciechanów Sp. z o.o. w lik., ul. Sienkiewicza 85, 06-400 Ciechanów
# G.S. „Samopomoc Chłopska” 06-400 Ciechanów
# H.S.P. „Współpraca” w likwidacji, ul. Sienkiewicza 81, 06-400 Ciechanów
# B.S.P. „PREF-BUD”, ul. Napoleońska 90, 06-510 Mława
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Siedlcach, 08-110 Siedlce
WZGS „Samopomoc Chłopska”, Zakład Obrotu Artykułami Przemysłu Lekkiego, 4 08-110 Siedlce
Siedlecka Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa „Samopomoc Chłopska”, (poprz. WZGS S.C.) 08-110 Siedlce
WZGS „Samopomoc Chłopska”, Zakład Zaopatrzenia Techniczno Materiałowego 08-110 Siedlce
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wodyniach w likwidacji, ul. Siedlecka 66 08-117 Wodynie
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w likwidacji, ul. Ks. Brzoski 1, 08-307 Repki
Intercoat Design Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Kościuszki 50E, 08-400 Garwolin
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Garwolinie, 08-400 Garwolin
Rolnicza Sp-nia Produkcyjna w likwidacji, ul. Kochanowskiego 1, 08-420 Miastków Kościelny
* Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Łaskarzewie w likwidacji, ul. Klonowa 1, 08-450 Łaskarzew
Spółdzielnia Ogrodnicza „Ogrodnik” w likw. w Garwolinie, ul. Warszawska 60, 08-470 Wilga
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w likwidacji, ul. Warszawska 58, 08-470 Wilga
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Ułężu w likwidacji, 08-504 Ułęż
Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna, Zakład Usług Energetycznych, ul. Dolna 6, 08-540 Stężyca
® Telewizja Kablowa – Płońsk Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Zaułek 26, 09-100 Płońsk
→Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Płońsku zs. w Skarżynie w likw. Al. Lipowa 6, 09-100 Płońsk
# H.P.S.P. „Rabat” w likwidacji, ul. Płocka 89, 09-100 Płońsk
# H.U.S.P. w Żurominie w likwidacji, ul. Wyzwolenia 128, 09-300 Żuromin
# G.S. „Samopomoc Chłopska” w upadłości, ul. Glinki 13, 09-310 Kuczbork
* Sp-nia Bud-Mieszk „Twój Dom 96” w likw., ul. Padlewskiego 4a, 09-402 Płock
Bertrans Monika Bergolc, ul. W.Pstrowskiego 14B/95, 10-602 Olsztyn
Olszyńskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sprzętowa 2 10-900 Olsztyn
Greenfarm Sp. z o.o., Platyny 1A, (ul. Inflancka 4a,XVIp., 00-189 Warszawa) 11-015 Olsztynek
# Interfood Platyna Sp. z o.o. 11-015 Olsztynek
Sp-nia Rzem. BARTOSZ w likwidacji, ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 30, 11-200 Bartoszyce
# Interfood Łożnik Sp. z o.o. 14-520 Pieniężno
# Greenland Sp. z o.o. Platyny (1998-2005)
# PPHU Agrix Sp. z o.o. w Lelkowie (do II 1996)
# RSP „Ostrowianka” w Platynach
# PGR w Ameryce
Sadowski Sp. z o.o. w likwidacji, Radostowo 36/3, 11-320 Jeziorany
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w likwidacji, ul. Olsztyńska 1, 11-500 Wilkasy
Bergo Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Kościuszki 30, 13-100 Nidzica
* PBU „Primbud” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Osiedleńcza 1, 13-200 Działdowo
# Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Działdowie, 13-200 Działdowo
® Olsztyńska Centrala Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. wlik., ul.Wyszyńskiego31, 14-200 Iława
# BerolBud Int.,
# Elan Wood,
* Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Kopernika 4C/22, 14-200 Iława
* Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Elblągu w likw., ul. Westerplatte 31A, 14-400 Pasłęk
* Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w likwidacji, 14-411 Rychliki
® Stalexport – Metalzbyt Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Plażowa 37, 15-502 Białystok
MIA Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Papiernia 2, 16-200 Suwałki
Svane Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Nowogrodzka 157 C, (doślą akta osob) 18-400 Łomża
* BBR Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o., ul. Konopnicka 5/2A, (ISTNIEJĄ), 20-022 Lublin
ATU Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Fryderyka Chopina 41/2 20-023 Lublin
TG COMPANY Sp. z o.o. ul. Prosta 19/3, 20-135 Lublin
Odczynniki Chemiczne Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Rapackiego 12, 20-150 Lublin
Boule Medical AB Sp. z o.o. o.Polsce w likw., ul. Zawieprzycka 82, 20-228 Lublin
P.P. „SPIN” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Krzemionki 7, 20-314 Lublin
„Ducat” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin
Interekol Sp. z o.o. w likw., ul. Gazowa 6, 20-406 Lublin
Euro Capital Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Diamentowa 7, 20-447 Lublin
* FS Holding (Invest FS), ul. Diamentowa 7, (firma istnieje, bez os) 20-447 Lublin
Przeds.Handlu Opałem i Materiałami Budowl. Sp. z o.o. w likw., ul. Budowlana 50/409, 20-469 Lublin
Orans Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin
ABM CONSULTING Sp. z o.o. w likwidacji, Krężnica Jara149, 20-515 Lublin
* Swietelsky Sp. z o.o., ul. Cisowa 9, (istnieją) 20-703 Lublin
Mepha Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wojciechowska 9B, 20-704 Lublin
Business Solutions Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Miernicza 39, 20-805 Lublin
* Sepurec Sp. z o.o. w likwidacji, ul. I Armii Woj.Pol. 3/29, 20-950 Lublin
Metalzbyt, Hurtownia Wyr. Metalowych i Różnych Sp. z o.o. w lik, ul. Energetyków 4 20-954 Lublin
® „D.U. FOR–MET” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Mełgiewska 7/9, 20-954 Lublin
* Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w likwidacji, Łęczna 12, 21-010 Łęczna
Dajana Investment Sp. z o.o. w likwidacji, Podzamcze 222, 21-010 Łęczna
Łęczyńskie PRG S.A. w likwidacji, ul. Braci Wójcickich 5, 21-010 Łęczna
* Spółdzielnia Usług Rolniczych w Konopnicy w likw., Radawiec D.152, 21-030 Radawiec Duży
* Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w likwidacji, Spiczyn 19, 21-077 Spiczyn
* Cukro – Trans Sp. z o.o. w likwidacji w Garbowie, 21-080 Garbów
* Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w likw., ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów
# PZGS „Samopomoc Chłopska” w Lubartowie, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów
# WZGS „Samopomoc Chłopska” Lublin, Zakład handlu w Lubartowie, 21-100 Lubartów
# WZSR „Samopomoc Chłopska” Lublin, Zakład Gospodarczy w Lubartowie, 21-100 Lubartów
# Sp-nia Rolniczo – Handlowa „SCh” Lublin, Zakład Handlu w Lubartowie 21-100 Lubartów
# Rejonowa Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów
# Rejonowa Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów
* Spółdzielnia Transportu Spedycji i Usług w Lubartowie, ul. Przemysłowa 10, 21-100 Lubartów
# Wojewódzka Sp-nia Transportu Wiejskiego Lublin, Oddział w Lubartowie, 21-100 Lubartów
# Sp-nia Transportu Wiejskiego w Lublinie, Oddział w Lubartowie, 21-100 Lubartów
Gminna Spółdzielnia „SCh” w likwidacji, Ostrówek 13, 21-102 Ostrówek
* Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa w likwidacji, Stary Uścimów 40, 21-109 Stary Uścimów
# Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Starym Uścimowie
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Przypisówce w likwidacji, 21-136 Przypisówka
* Spółdzielnia Kółek Rolniczych w likw., Dębowa Kłoda 62, 21-211 Dębowa Kłoda
Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Lubiczynie w likwidacji, 21-211 Lubiczyn
# Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wyhalewie
# Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubiczynie /lata 1989-1993/
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Siemieniu w likwidacji, ul. Strażacka 17, 21-220 Siemień
* Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w likwidacji, ul. Strażacka 7, 21‑220 Siemień
R.S.P. Owoców i Warzyw WYGODA z/s w Horodyszczu w likwidacji, 21-225 Wisznice
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w likw., Plac Wolności 1, 21-300 Radzyń Podl.
Podlaska Spółdzielnia Inwalidów w likwidacji, ul. Ostrowiecka 40, 21-300 Radzyń Podl.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w likwidacji, Stanin 103, 21-400 Stanin
G.S. "Samopomoc Chłopska" w Wojcieszkowie w likwidacji, ul. Parkowa 5, 21-411 Wojcieszków
G.S. „Samopomoc Chłopska” w likw., Wola Mysłowska 58, 21-426 Wola Mysłowska
Sp-nia Mieszkaniowa BUDOMEX w likwidacji, ul. Sidorska101B/7, 21-500 Biała Podlaska
G.S. „Samopomoc Chłopska” w likw., Pl. Partyzantów 1, 21-505 Janów Podlaski
® Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w likwidacji, Motwica 13, 21-518 Motwica
RSP „Białka” w likwidacji, Ortel Królewski II 137A, 21-530 Piszczac
* G.S. „Samopomoc Chłopska” w likwidacji, ul. Batalionów Chłopskich 87, 21‑533 Rossosz
Sp-nia Kółek Rolniczych w Terespolu w lik., Łobaczew Duży, ul. Spółdzielcza 3, 21-550 Terespol
* Waltar Waldemar Tarasiuk w upadłości w Terespolu, ul. Sienkiewicza 11, 21-550 Terespol
Sp-nia Żelbet w likwidacji, ul. Adamki 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski
IPACO Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Brzeska 4 Wysokie 21-560 Międzyrzec Podlaski
P.U.W. „SERW” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Staszica 8, 22-100 Chełm
S.M. Arkada w likwidacji, ul. Szkolna 16, (bez osobowych), 22-100 Chełm
* Eurobudeko Sp. z o.o. w up.likw., ul. Fabryczna 11, 22-100 Chełm
* Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Prebud” Sp. z o.o. w likwidacji, Piaski 15, 22-108 Piaski
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., ul. Lubelska 62, 22-200 Włodawa
Sp-nia Mieszkaniowa Żułów – Olszanka w likwidacji, zs. Żułów, 22-310 Krasiczyn
* Kwiatex Zamojska Sp-nia Pracy w likwidacji, ul. Błonie 4, 22-400 Zamość
* Handlowa Spółdzielnia Pracy Przemysłu Lekkiego „SHM”, ul. Przemysłowa 21, 22-400 Zamość
* PPH „Insbud” Sp. z o.o. w likwidacji, Żdanów 39, 22‑400 Zamość
Przeds. Geodezyjno-Kartogr. KART-MIAR Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
® Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Kolonii Cześniki w likwidacji, 22-424 Cześniki Kol.
# Wojew. Zw. RSP w Zamościu z/s w Hrubieszowie
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w likw., ul. Wojsławska 1, 22-425 Grabowiec
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w likw., ul. Zamojska 24, 22-437 Łabunie
Hrubieszowska Spółdzielnia Ogrodnicza w likwidacji, ul. Dworcowa 2, 22-500 Hrubieszów
* Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w likwidacji, ul. Kolejowa 49, 22-500 Hrubieszów
* Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w likwidacji, ul. Partyzantów 88, 22‑510 Uchanie
* Spółdzielnia Kółek Rolniczych w likw. w Mirczu ul. Hrubieszowska 16 A, 22-530 Mircze
* GS „Samopomoc Chłopska” w Ulhówku w likwidacji, ul. Kościelna 1/1, 22-678 Ulhówek
* Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ulhówku w likwidacji, ul. Kościelna 1/1, 22-678 Ulhówek
* Gminna Spółdzielnia SCh. Strzyżewice w likw. Strzyżewice 107, 23-107 Strzyżewice
# Międzykółkowa Baza Maszynowa Żerniki, 22-678 Ulhówek
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w likwidacji, ul. Zakościelne 98, 23-250 Urzędów
Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w likwidacji, ul. Bialska 46, 23-300 Janów Lubelski
® Gminna Spółdzielnia „SCh” w Batorze w likwidacji, 23-320 Batorz
PTP „Ares” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Nadstawna 26 23-400 Biłgoraj
* Spółdzielnia Rzemieślnicza Usługowo – Wytwórcza, ul. Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj
® Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "A - W" Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Partyzantów 7a, 24-100 Puławy
S.M. „Nasz Dom” w likwidacji, Al. Partyzantów 7A, 24-100 Puławy
Przedsiębiorstwo „Budjan” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sieroszewskiego 7, 24-100 Puławy
* „Pe – eS” Sp. z o.o., ul. Zielona 10, 24-100 Puławy
* Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, Al. Partyzantów 11/23, 24‑100 Puławy
* Rejonowa Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna „SCh”, ul. Lubelska 55, 24-100 Puławy
PUF-K „PORTOS” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Polna 15/16, 24-100 Puławy
* Euro Commerz – Dom Handlowy Sp. z o.o. w up.likw., Motoga 25, 24-105 Motoga
* CTL Autozap Sp. z o.o. w likwidacji, Al. 1000-lecia P.P. 13, 24-110 Puławy
Korizola PRChiA Sp. z o.o. w likwidacji, Al. 1000-lecia P.P. 13, 24-110 Puławy
CR Serwis Sp. z o.o. w likwidacji, Al. 1000-lecia P.P. 13, 24-110 Puławy
Zrzesz. Producentów Owoców „Lider Sad” w likwidacji, Sosnów 10a, 24-122 Góra Puławska
Remontbud I Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Puławska 3A, 24-122 Klikawa
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Puławach z/s w Bronowicach 146 w likw., 24-122 Bronowice
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Janowicach w likwidacji, 24-123 Janowiec
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w likwidacji, ul. Rynek 1, 24-123 Janowiec
* Gminna Spółdzielnia „SCh” w Końskowoli, ul. Kurowska 16, 24-130 Końskowola
G. S. "Samopomoc Chłopska" w Wojciechowie (nr 130) w upadłości, 24-200 Wojciechów
Spółdzielnia Rolników Kaban w Babinie w likwidacji, Babin 2, 24-200 Bełżyce
Spółdzielnia Rolników Kaban BIS w Babinie w likwidacji, Babin 2, 24-200 Bełżyce
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Palmiesz” w lik., Palikije Drugie 104, (bez os) 24-204 Wojciechów
PROSPEKT Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Przemysłowa 35, 24-320 Poniatowa
* Spółdzielnia Produkcyjno – Handlowa „Samopomoc Chłopska” w lik., Łaziska 62 24-335 Łaziska
„DJASS” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Opolska 35, 24-340 Józefów nad Wisłą
® Zakład Pojazdów Komunalnych Kielce Sp. z o.o. w likw., ul. Posłowicka 215, 25-145 Kielce
„KT” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. 1-go Maja 191, 25-655 Kielce
Spółdzielnia Socjalna „Pod Jodłami” w likwidacji, Kakonin 6B, (nie ma) 26-004 Bieliny
RSP im. Ks. Piotra Ściegiennego w likwidacji, Bilcza, ul. Bukowa 2, 26-026 Morawica
PPUHI „Constans” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Kochanowskiego 12, 26-065 Piekoszów
® WOJ Sp. z o.o. w up. likw., ul. Legionów 122, 26-110 Skarżysko Kam.
Skarżyska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o. w likw., ul. Legionów 122, 26-110 Skarżysko Kam.
Stowarzyszenie Społ.”Wzajemna Pomoc” w likw. ul. Pl. Floriański 1/305, 26-110 Skarżysko Kam.
Spółdzielnia Ogrodnicza „Ogród” w likwidacji, ul. Piotrkowska 197/A, 26-300 Opoczno
Szydłowiecka Spółdzielnia Pracy w upadłości, ul. Zamkowa 14, 26-500 Szydłowiec
Z.W.M. „Rozmet” P.P. w upadłości, ul. Szkolna 35, 26-510 Chlewiska
P.P.H-U. „Metrax” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Lotnicza 32, 26-600 Radom
„Beaute” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Fabryczna 1/1, 26-600 Radom
S.P. Wytwórczości Różnej „Nowator” w upadłości, ul. Młyńska 28, 26-600 Radom
Radomska Wytwórnia Chemiczna Sp. z o.o. w upadłości, ul. Gdyńska 33, 26-600 Radom
„Anka” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Zubrzyckiego 2, 26-600 Radom
PPUH „Radex” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wierzbicka 80, 26-600 Radom
ZUH „Gazyfikacja”, ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom
Firma Instalacyjno – Budowlana STK w likwidacji, ul. Gębarzewska 21D, 26-600 Radom
Spółzielnia Mieszkaniowa „Wacyn” w likwidacji, ul. Żyzna 25/7, 26-601 Radom
„Dan Natura” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Kielecka 164 D, 26-612 Radom
„Raska” Sp. z o.o. w upadłości, Parznica 91 A, 26-624 Parznica
R.S.P. „Placówka” w upadłości, ul. Radomska 41, 26-634 Gózd
FIR Poland Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Radomska 39 26-670 Pionki
Remur – Trans Sp. z o.o. w likwidacji, 26-680 Wierzbica
Spółdzielnia Pracy im. J. Kochanowskiego, ul. Sportowa 8, 26-700 Zwoleń
Rejonowa Spółdzielnia „SCh” w upadłości, ul. 11-go Listopada 25, 26-800 Białobrzegi
ZSP „Plastimat”, ul. Żeromskiego 88, 26-800 Białobrzegi
„PROFOL POLAND” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Przemysłowa 11a, 26-900 Kozienice
„WIEMANN” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Przemysłowa 9, 26-900 Kozienice
* Przedsięb. Budownictwa Wodnego i Melioracyjnego Sp. z o.o. w lik, Łuczynów 26-900 Kozienice
Handlowo-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy w upadłości, ul. Spacerowa 36, 27-300 Lipsko
Spółdzielnia Pracy „Powiśle” w upadłości, ul. Spacerowa 1, 27-300 Lipsko
Spółdzielnia Pracy „MODEKS” w likwidacji, Os. Stawki 10, 27-400 Ostr. Świętokrzyski
* Weiss Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Iłżecka 31, 27-400 Ostr. Świętokrzyski
Handel Hurtowy i Detaliczny Masin M. w upadł.likwid., ul. Stawowa 15, 28‑100 Busko–Zdrój
* Spółdzielnia Rzemieślnicza w Oleśnicy w likwidacji, ul. Nadstawie 26 B, 28-220 Oleśnica
* Elmar Transport Sp. z o.o. Sp. k. w up. likw., ul. Dygasińskiego 126, 28-300 Jędrzejów
* INTELEMEDICA Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Reymonta 27/8 30-059 Kraków
* CYRUL Dom Brokerski Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Reymonta 27/5 30-059 Kraków
Prospin PDPiRI Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Skwerowa 10, 30-317 Kraków
# Biuro Projektów Przemysłu Paszowego w Krakowie,
# Biuro Projektów Przemysłu Spożywczego w Krakowie,
Cityprof Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Janowskiego 18 D, 30-440 Kraków
PW-P ARGO Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
* Xrocket Sp. z o.o., ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków
* Biasi Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Kormoranów 8, 30-737 Kraków
* GFE MIR POLAND Sp. z o.o. Wielopole 18 B, 31-072 Kraków
Peal Polonia Sp. z o.o. w likwidacji, Plac Na Groblach 21/D, 31-101 Kraków
Trio Marketing Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Helclów 11/6, 31-148 Kraków
FAG POLAND Sp. z o.o. ul. Bursztynowa 3, 31-213 Kraków
Elektra Spółdzielnia Inżynierska w likwidacji, ul. Józefa Wybickiego 7, 31-261 Kraków
404 GAMES Sp. z o.o. w likwidacji, ul. A. Lubomirskiego 27 lok 1, 31-509 Kraków
® Z.I.G. „KLOTOIDA” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
* Officina Botanica Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Zbyszka z Bogdańca 16, 31-979 Kraków
Eurodruk – Kraków Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Komandosów 1, Modlniczka, 32-085 Modlnica
Super Krusz Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Rynek 14, 32-130 Koszyce
Przeds.Wielobranżowe „Utyrol” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Topolowa 3A, 32-200 Miechów
® Rozwój Spółdzielnia Rzemieślnicza w likw., ul. Głowackiego 23, 32-300 Olkusz
Przeds. Geot. KONUBIUM Sp. z o.o. ul. Słowackiego 14, 32-540 Trzebinia
Spółdzielnia Handl-Usł-Prod. Czchów w likwidacji, ul. Targowa 1/1, 32-860 Czchów
# Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Czchowie,
P.B.M. „Budo – Chem” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów
® Qmac Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Mroźna 18, 33-100 Tarnów
* Animals Sp. z o.o. w likwidacji, ul. H.Marusarz 26, 33-100 Tarnów
* Drukarnia Papierów Wartościowych Sp. z o.o. w up.lik., ul. Krasińskiego 26, 33-100 Tarnów
„DRZEWIARZ” Spółdzielnia Pracy R.L.iA. w likwidacji, ul. Podkarpacka 18, 33-160 Ryglic
* PHU „Elba” Sp. z o.o. w likw, ul. Oleśnicka 12B, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
* Elba M.Turcza, M.Pikul, A.Kania sp.j., ul. Oleśnicka 12B, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
* Prz. Geodezyjne „Practicus” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Naściszowska 20, 33-300 Nowy Sącz
* HEB-BUD Sp. z o.o. w likwidacji, Myślec 11, 33-340 Stary Sącz
Spółdzielnia Pracy Podhalanka w likwidacji, ul. Wolności 69, 34-220 Maków Podhalański
EMPOL Maurer Sp. J. ul. oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
G. S. „Samopomoc Chłopska” w Rabie Wyżnej, nr 40, w likwidacji, 34-721 Raba Wyżna
Hurtowe Centrum Szkła i Ceramiki GEMMA Sp. z o.o. w lik., ul. Wspólna 3, 35-205 Rzeszów
® Budex Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa
G. S. "Samopomoc Chłopska" w upadłości, Plac Rynek 21, 36-110 Majdan Królewski
Volteon-Energia Sp. z o.o. w likwidacji, Widełka 873, 36-145 Widełka
ABO Telecom Sp. z o.o., ul. Dominikańska 1, 37-100 Łańcut
# Centurion,
# Coti,
S.M. „Hutnik” w Jarosławiu w likw., ul. Morawska 1B, 37-500 Jarosław
Przeds. Wielobr. "ROLNEX" Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Ks. Br. Markiewicza 27, 37-560 Pruchnik
Metdom Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Swobodna 17/5, 37-700 Przemyśl
Przemyskie Tow. Bud. Społ. Sp. z o.o. w likw., ul. Swobodna 17/5, (bez os, pł) 37-700 Przemyśl
Artino Sp. z o.o.w likwidacji, ul. Mjr. Kusiaka 26, 37-740 Bircza
# Wytwórnia Sprzętu Oświetleniowego Edward Zamyślewski, Bircza 8A, 37-740 Bircza
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Tarnowcu (k. Jasło) 38-204 Tarnowiec
® Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Gorlicach w likw., Ropica Polska 338, 38-300Ropica Polska
Globo Lighting Polska Sp. z o.o. w likw., ul. Pużaka 18, 38-400 Krosno
Lamiko Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Łany 1, 38-500 Sanok
* Handlowo – Usługowa Spółdzielnia Pracy w Lesku w likwidacji, ul. Ossolińskich 2, 38‑600 Lesko
Lamiko s.c. w likwidacji, ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
PPH „Jaco” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. PCK 52/29, 38-700 Ustrzyki Dolne
Jaco s.c., 38-700 Ustrzyki Dolne
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ostrowie w likw., Wola Ociecka 111, 39-104 Ocieka
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kamionce w likwidacji, 39-122 Kamionka
E-Star Management Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
„Terminal – Mielec” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
* Eko – Plast Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Zakładowa 39, 39-400 Tarnobrzeg
G.S. „Samopomoc Chłopska” w likwidacji, ul. Wojska Polskiego 2, 39‑460 Nowa Dęba
ODONEA Sp. z o.o. ul. Mariacka 4, 40-014 Katowice
Solanum Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Mariacka 4 40-014 Katowice
Nexway Lab Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Ks. Józefa Szafranka 2-4/P 40-025 Katowice
* Metal Core Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sobieskiego 11/E6, (bez osobow.) 40-082 Katowice
VGP Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Dobra 13, 40-119 Katowice
CD II Sp. z o.o. w likwidacji, ul. 1-go Maja 22 lok.1A, 40-225 Katowice
Prz. Robót Inżynieryjnych BE-HA-PE Sp. z o.o. w likwidacji, ul. 1 maja 88, 40-240 Katowice
RG Katowice Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Fitelberga 7, 40-588 Katowice
* Biuro Projektów Architektonicznych Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Huculska 20/3, 40‑736 Katowice
* Celkab – Imperium Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Lompy 14/410, 40-955 Katowice
Spelsberg Elektro Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wyzwolenia 22, 41-103 Siemianowice Śl.
Stavus S.A. Oddz. w Polsce w likwidacji, ul. Prusa 32/2 41-400 Mysłowice
* Pharmessence Rozwiązania dla Farmacji Sp. z o.o. w likw, ul. Białobrzeska 45, 41-409 Mysłowice
* Lekap Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Białobrzeska 45, 41-409 Mysłowice
P.U.P. „RAT-WENT” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Piekarska 97, 41-902 Bytom
# PUP STARGO, Tarnowskie Góry,
PBUH Elewasan Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sikorskiego 15, 41-922 Radzionków
Woj. Sp-nia Rzem. Wielobranżowa w likwidacji, ul. Wieluńska 3, 42-100 Kłobuck
RemaPol II Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Adama Mickiewicza 56 42-506 Będziny
→PHU ELEKTROS Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Lędzińska 281, 43-140 Lędziny
→Independent Partners Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Przybyły 1/3, 43-300 Bielsko-Biała
* NetMobilus Sp. z o.o., ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
* Hungarian Products Polska Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji, ul. Krakowska 18, 43‑356 Kobiernice
* Biuro Planowania Przestrzennego Sp. z o.o. w likw., ul. Wapienicka 24A, 43‑382 Bielsko-Biała
Hermann Weber Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Zygmunta Starego 26, 44-100 Gliwice
Procon – Bumar Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Nowy Świat 39/1A, 44-100 Gliwice
ZPiUT „Elpa” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Warszawska 33c/31, 44-100 Gliwice
P.W. „Hard-Bud” Anna Rajwa, ul. Czwartaków 3/41, 44-121 Gliwice
„Hard – Bud” Sp. z o.o. w likwidacji (w up.lik.), ul. Przemysłowa 22, 44-194 Knurów
* PUPH „Topaz” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. 1 Maja 26, 44-206 Rybnik
P.W. „Budrol” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Kasztanowa 5, 44-330 Jastrzębie Zdrój
FHU JAN – GAS Sp. z o.o. w likw., ul. Turystyczna 31/10, 44-335 Jastrzębie Zdrój
* Zespół Producencki „Pro – Futura” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Konopnickiej 6, 45‑004 Opole
Indu Light Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
STI Klama i Seiz Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Klimasa 27, 46-050 Tarnów Opolski
Harder – Online GmbH, (nie ma) 47-110 Kolonowskie
Agencja Turystyczna Zawadzkie S.A. w likwidacji, ul. Opolska 43 47-120 Zawadzkie
Aldora Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Grunwaldzka 3, 47-220 Kędzierzyn Koźle
* Szpitalewski Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Ligonia 5, 47-300 Steblów
Radi Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Krapkowicka 63, 47-320 Obrowiec
Grupa Prod. Roślin Oleistych „Concordia” Sp. z o.o. w likw, ul. Łąkowa 7, 47-411 Ponięcice
Piast Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Poznańska 5, 49-305 Brzeg
Narodowa Centrala Windykacji Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
Ascopol Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
Ruku Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Krupnicza 5/1, 50-075 Wrocław
„Moehring Polska” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Kiełbaśnicza 32, 50-109 Wrocław
Hamm Obuwie Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Kiełbaśnicza 32, 50-109 Wrocław
* Przeds. Inż. Ochrony Środ. Ekowod Sp. z o.o. w likw., Al. Różyckiego 1 C, 50-388 Wrocław
Spółdzielcze Zakłady Piekarsko-Ciastkarskie „Mamut” w lik, ul. Żmigrodzka 24, 51-131 Wrocław
Kom-Went Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Karmelkowa 65 A, 52-319 Wrocław
Kiesewetter Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Grabiszyńska 235, 53-234 Wrocław
Rhino Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
Creditfield Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław
Handlowo Usługowa Spółdzielnia „DOMET” w likw., ul. Robotnicza 1a, 53-607 Wrocław
Black Buddha Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
* Spółka Inżynierska „Kempa” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Klecińska 5, 54-413 Wrocław
PH-P „Marlen” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. T. Kościuszki 9, 55-140 Żmigród
Spółka „Wodnik” z o.o. w likwidacji, ul. Obornicka 2, 55-140 Żmigród
Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa” w likwidacji, ul. Lutycka 25, 57-300 Kłodzko
ZAP Produkt Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wojska Polskiego 18/5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Pol – Kopier Jelenia Góra Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wolności 56B/1, 58-500 Jelenia Góra
Rolnicza Sp-nia Produkcyjna im. „Wola Ludu”, Sieroszowice 36, 59-160 Sieroszowice
* Zakład Produkcji Ceramiki Budowlanej Fabrix Sp. z o.o. w likw., ul. Polna 27, 59‑420 Bolków
Zespół Biegłych Rewidentów Buchalter Sp.zo.o. w lik., ul. Tysiąclecia 10A/B, 59-700 Bolesławiec
® Zakład Rolny „Nowa Świdnica” Sp. z o.o. w likw., Biedrzychowice 71, 59-830 Biedrzychowice
EURO DIGITAL MEDIA PL Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Fabryczna 8, 59-900 Zgorzelec
Siebau Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Obornicka 338, 60-689 Poznań
Wolfgang Preinfalk Polen sp. z o.o. w likw. ul. Droga Dębińska 3B, 61-555 Poznań
Stenhoj Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Dalemińska 8B, 61-614 Poznań
MCN Millennium Communication Network Sp.z o.o., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań
® Sulzer Chemtech Polska Sp.z o.o. likw, ul.Okrężna 9/11,Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo
PPHU „Rolcop” Sp. z o.o. w likwidacji, Potulice 17, 62-100 Wągrowiec
* Spółdzielnia Mleczarska w Witkowie w likwidacji, ul. Stary Rynek 3, 62‑230 Witkowo
* Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Etor Sp. z o.o. w likwidacji, Al. 1 Maja 14/8, 62‑510 Konin
Margo Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Mickiewicza 3, 63-100 Śrem
Sp-cza Grupa Producentów „Złoty Indyk” w likw., Gałązki Małe 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce
Sp-cza Grupa Producentów Indyczarka w likw., Gałązki Małe 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce
Sp-cza Grupa Producentów Indyka „Józefina” w l., Gałązki Małe 7a 63-460 Nowe Skalmierzyce
Gminna Spółdzielnia „S.Chł.” w Łęce Opatowskiej w lik., ul. Pogodna 9, 63-645 Opatów
Sp-nia Rzemieślnicza, ul. 27 Stycznia 1/4, 64-980 Trzcianka
Kos Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Kossaka 91, 65-140 Zielona Góra
MTS Truck Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Batorego 126 A, 65-735 Zielona Góra
Habo Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Rycerska 7, (nie ma) 66-015 Przylep
Nacap Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wybudowanie 62, 66-300 Międzyrzecz
KST Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Mosiężna 19, 66-400 Gorzów Wlkp
# PUH Centrum Stolarskie Sp. z o.o., ul. Podmiejska 17, 66-400 Gorzów Wlkp
PPRS Rojuwal Sp. z o.o. w likwidacji, Przyczyna Dolna 61, 67-400 Wschowa
* Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w likw., ul. Staroleszczyńska 13, 67‑400 Wschowa
® RSP „NADODRZE” w likwidacji, ul. Słubicka 29, 69-100 Kunowice
* FH SABA Sabina Frydrych, ul. Powstańców Wielkopolskich 51/2, 70-130 Szczecin
Boreas Polska Sp. z o.o. w likw., ul. Wielkopolska 30/1, (bez osob), 70-451 Szczecin
* Inkaspol Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Derdowskiego 8, 71-178 Szczecin
* FHU ANANKE Anna Siodłak, Przecław 85/6 72-005 Przecław
PHP DASKO Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Grunwaldzka 4, 73-110 Stargard Szczeciński
# PPU Metalpol Sp. z o.o., ul. S.Czarnieckiego Nr 4, 73-110 Stargard Szczeciński
# PPH Dako Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4, 73-110 Stargard Szczeciński
# PHU Tormet Sp. z o.o., 74-201 Warnice
* PPiM „DUET” Wacław Dawidowicz, ul. Kosciuszki 40/1, 73-110 Stargard Szczeciński
Sashka Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Środkowa 3/5, 73-110 Stargard Szczeciński
Starco Sp-nia Mleczarska Stargard Szczec. w likwidacji, ul. Śląska 8, 73-110 Stargard
Starco Zakład Mleczarski w Stargardzie, ul. Branima 5, 73-110 Stargard
Fel – Pasz Sp. z o.o. w likwidacji, ul. I Armii Wojska Polskiego 7, 73-200 Choszczno
* PPHU „Fel – Pasz” Feliks Błaszczyk, ul. I Armii Wojska Polskiego 7, 73-200 Choszczno
// Moldexpol Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Piłsudskiego 52, 75-512 Koszalin
Miramar Group Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Zwycięstwa 137/139 75-604 Koszalin
Spółdzielnia Socjalna „PSTRĄG” w likwidacji, ul. Zwycięstwa 36, 77-141 Borzytuchom
HNP Montaż Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Gen.Maczka 17/5, (bez osobowych) 77-200 Miastko
PKT Polska Sp. z o.o. w likwidacji, Zagórki 8, 77-300 Człuchów
Spółdzielczy Dom handlowy „Rolnik”, ul. Królewska 3, 77-300 Człuchów
# PZGS „Samopomoc Chłopska” w Człuchowie, 77-300 Człuchów
# WZGS „SCh” w Słupsku, Zakład Gospod. w Człuchowie, ul. Mickiewicza 1 77-300 Człuchów
# Handlowo-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy „Hand – Pol”, ul. Mickiewicza 1, 77-300 Człuchów
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji, ul. Kolejowa 12, 77-400 Złotów
* Wetfarm Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Połczyńska 14D/2, 78-400 Szczecinek
* Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-Maćkowy w likwidacji, ul. Bartnicza 1, 80-180 Gdańsk
* Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-Maćkowy w l., Oddział Górowo Iławeckie, 80-180 Gdańsk
* Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-Maćkowy w l., Oddział Tczew, 80-180 Gdańsk
Bakam Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Gałczyńskiego 2, 80-209 Chwaszczyno
# FPH „Probe” Sp. z o.o., ul. Nagórskiego 9G/8, Gdańsk,
# FPH „DEX” Sp. z o.o., ul. Nagórskiego 9G/8, Gdańsk
® Noble Denton Poland Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-252 Gdańsk
# Brevik Engineering Poland Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-252 Gdańsk
PPHU „AFGA” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Bulońska 16/10, 80-288 Gdańsk
* Górski International Michał Górski, ul. Feniksa 6, 80-299 Gdańsk
3K Serv Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Kurzyńskiego 19, 80-306 Gdańsk
* Mojo Services Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk
PBU „Stamon” Sp. z o.o. w likw., ul. Wyspiańskiego 19/7A, 80-434 Gdańsk
Gab – Rat Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sucha 20, 80-531 Gdańsk
Miba Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Świętojańska 79/1, 81-389 Gdynia
„WaGraS” Sp. z o.o., ul. Starowiejska 16/1, 81-861 Gdynia
® R.S.P. II Zjazdu RSP w Łaszce w likwidacji, Łaszka 22, 82-100 Łaszka
® PPHiU Maldrob-Malbork Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Konopnickiej 17, 82-200 Malbork
* Przedsiębiorstwo Biogradex Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Robotnicza 55/10, 82-300 Elbląg
* Pętla Żuławska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg
”K.G.S.” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Zielona 1 82-300 Elblągs
PUP „Degest” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Drzymały 15A, 82-500 Kwidzyń
Przeds. Wielobr. „Konar” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Gdańska 41, 83-021 Wiślina
P&P Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wybickiego 9, 83-050 Bąkowo
RSP „Przełom” w likwidacji, Międzyłęż 40, 83-122 Wielkie Walichnowy
Laboratorium Galenowe „Lefarm” Sp. z o.o. w likw, ul. Dworcowa 47, 85-009 Bydgoszcz
„MRW” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Śniadeckich 49/1, 85-011 Bydgoszcz
2M Projekt Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Focha 18, 85-070 Bydgoszcz
TCOK Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Focha 18, (bez osob) 85-070 Bydgoszcz
CCSG Sp. z o.o. w likwidacji, ul. M.Focha 18, 85-070 Bydgoszcz
Ovista Group Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Focha 18, 85-070 Bydgoszcz
PPU Ikopol Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
ROTOR Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Czapskiego 63, 85-138 Bydgoszcz
HDM Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Karola Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz
Budpur Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
Vitron Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Objazdowa 3, 85-882 Bydgoszcz
Istanbul Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Szubińska 101 H, 86-005 Białe Błota
SKR „Start” w likwidacji, ul. Sportowa 38, (nie ma) 86-100 Świecie
Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Zbrachlin w likwidacji, 86-120 Pruszcz
* Spółdzielnia Usług Wielobranżowych w likwidacji, ul. Świecka 12, 86-140 Drzycim
* Spółdzielnia Kółek Rolniczych „Start” w likwidacji, ul. Sportowa 38, 86-140 Świecie
Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa w likwidacji, Małe Łąkie 36, 86-182 Świekatowo
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrzejewicach w likwidacji, 87-123 Dobrzejewice
Spółdzielnia Rolników „Kłos” w likwidacji, Pędzewo 17, (bez os.) 87-134 Zławieś Wielka
Spółdzielnia Rolników „Łuszczyna” w likwidacji, Pędzewo 17, (bez os.) 87-134 Zławieś Wielka
„AGRO-ECO-GASOLIN” S.A. w upadłości, Wytwórnia Alkoholu, ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża
Kimoto Poland Sp. z o.o. w likwidacji, Ostaszewo 57 J, 87-148 Ostaszewo
Spółdzielnia Rolników Koniczynka w likw., ul. Warszawska 5, (nie ma) 87-148 Łysomice
Prz. Prod. Rybackiej „Pstrąg” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Nad Drwęcą 9, (istn) 87-162 Lubicz
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedyna” w likwidacji, ul. Fijewo 22, 87-220 Radzyń Chełmiński
* G.S. „Samopomoc Chłopska” Kawki w likwidacji, Kruszyny 119, 87-326 Bobrowo
* Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Ogorzeliny w likw, ul. Boczna 1, 89‑620 Ogorzeliny
SKR w Chojnicach zs. w Ogorzelinach w likw., ul. Sławęcińska 15, 89-620 Chojnice
* PRHU „Agra” Sp. z o.o. w likwidacji, Nowe Ostrowite 13, 89-620 Chojnice
# PGR Chojnice Zakład Rolny Ostrowite
„MSG INVESTMENT” Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Piotrkowska 75, 90-422 Łódź
CPL Concordia Societa Cooperativa, Oddział w Polsce, ul. Struga Andrzeja 16/405, 90-513 Łódź
Borges Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Żeromskiego 53, 90-625 Łódź
Ventra Serwis Sp. z o.o. w likw., ul. Lipowa 2, (doślą pocztą) 90-742 Łódź
® Strobes Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź
Sp-nia Mieszkaniowa Stawowa w likwidacji, ul. Jeziorna 26A, (nie przywiezione) 91-358 Łódź
Spółdzielnia Socjalna „Konstans” w likwidacji, ul. Zgierska 11, 95-050 Konstantynów Łódzki
DYNAMIC IMPEX Sp. z o.o. ul. mjr. Hubala 49, 95-054 Ksawerów
* Teco – Pap Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Piłsudskiego 9, 95-200 Pabianice
# Art. – Pap Cecylia Kozak,
# Teco – Pap s.c.
Coexis Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Grota Roweckiego 24/14, 95-200 Pabianice
Petfood Brands Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sucharskiego 12B/12, 96-100 Skierniewice
Chłodniczy Transport Międzynarodowy Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Jana Pawła II 42/10 96-230 Biała Rawska
„Intercło-Energomontaż-Północ” S.A. w likwidacji, ul. Inżynierska 32, 96‑500 Sochaczew
GS SCh ul. Kochanowskiego 60, 96-500 Sochaczew
Daewoo IS Polska Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Przemysłowa 4, 97-400 Bełchatów
* Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w likw., ul. Reymonta 16, 97-500 Radomsko
Remfol Sp. z o.o. w likwidacji, Wojciechów, ul. Fabryczna 1, 97-545 Gomulice k/Radomska
Stan na: 10-12-2022 r.
trasa dojazdu do archiwum

Jak do nas trafić?

ARCHIWUM USŁUGOWE TRANSPRIN" Sp. z o.o. FILIA 24-122 Góra Puławska, ul. Długa 34
Przejdź do >> TRANSPRIN