O firmie ...Kontakt ...
 
PRZEWOZY
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH:

Amoniak
dwutlenek siarki
dwutlenek węgla
woda amoniakalna
woda utleniona (nadtlenek wodoru)


TRANSPRIN Sp z o.o. PUŁAWY
   Przewozy Towarów Niebezpiecznych
   24-110 Puławy, ul. Mościckiego 2Untitled Document
 Amoniak (w butlach)


Dowozimy amoniak pochodzący z produkcji i z największej w kraju (praktycznie jedynej) rozlewni NH3 w butle, tj. z Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w Puławach.

Proponujemy dowóz amoniaku w naszych (lub Waszych) butlach stalowych zwrotnych a' 20 kg NH3 w butli, bezpośrednio pod wskazany przez Was adres.

TRANSPRIN od wielu lat dowozi NH3 do kilkuset instalacji chłodniczych w mleczarniach, rzeźniach, przetwórniach owocowo-warzywnych i sztucznych lodowiskach, na terenie całego kraju.

Dowozimy też NH3 do kilkudziesięciu zakładów stosujących NH3 do celów innych niż chłodnicze, szczególnie dla potrzeb obróbki cieplnej, chemicznej i cieplno-chemicznej metali.

Jednorazowo możemy dowozić do 60 butli z NH3, a za przewóz mniejszej ilości butli (do 30 szt.) stosujemy niższe stawki przewozowe.

Znaczna część chłodni, szczególnie położonych powyżej 200 km od Puław, od lat zamawia tzw. "dowóz NH3, z postojem". Jest to o połowę droższy, ale jedyny przewóz NH3, z postojem do 8 godz. na opróżnienie butli i z odbiorem butli pustych. Odbiorca unika w ten sposób kłopotu z przechowywaniem butli, oraz drugiego płatnego przewozu butli pustych.

                                                                                   Szczegóły - telefonicznie.

 
   
Transprin - o firmie Transprin - kontakt BCS s.c. Projektowanie stron www