O firmie ...Kontakt ...
 
PRZEWOZY
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH:

Amoniak
dwutlenek siarki
dwutlenek węgla
woda amoniakalna
woda utleniona (nadtlenek wodoru)


TRANSPRIN Sp z o.o. PUŁAWY
   Przewozy Towarów Niebezpiecznych
   24-110 Puławy, ul. Mościckiego 2Untitled Document
 Dwutlenek siarki (SO2) w butlach (bezwodnik kwasu siarkawego)


Dowozimy SO2 (w butlach) loco magazyn odbiorcy. Wyłącznie w butlach zwrotnych posiadających legalizację. Dysponujemy własnymi legalizowanymi butlami stalowymi.

Nie pobieramy opłat za dzierżawę, ani kaucji za udostępnienie butli.
Pobieramy natomiast opłatę przewozową za ostatni odbiór butli pustych, w uzgodnionym terminie.

Dysponujemy SO2 spełniającym wymogi dla konserwanta do stosowania    w    przemyśle   spożywczym.   SO2 pochodzi z importu
w   ramach UE, z rozlewni krajowej.

Wymagamy, aby w butlach pozostawiać choćby minimalną ilość SO2, celem niedopuszczenia do tzw. "zawodnienia butli", tj. gwałtownego zassania sporządzanego roztworu kwasu siarkawego. W przypadku stwierdzenia zawodnienia butli, naliczamy dodatkową opłatę 300 zł netto.

                                                                                

 
   
Transprin - o firmie Transprin - kontakt BCS s.c. Projektowanie stron www